ÜRÜNLER

Taş Nedir?

En pratik tarifi ile taş dünyanın iskeletidir.

Taş olmasaydı, iskeleti olmayan vücudun canlılığını devam ettirmesi imkansız olacağı gibi, dünyanın da canlılığını devam ettirmesi imkansız olacaktı. Kimyasal olarak yer kabuğundaki temelde CaO ve Sio bileşenlerinden oluşan kayaçlardır. Bu kayalar menşei olarak magmatik, sedimantik ve metamorfik olarak üç grupta toplanabilir. Ticari olarak Granit, Diabaz, Andezit, Bazalt, Serpantin magnetik kökenli ürünlere, Traverten, Onix, Kumtaşı sedimantik kökenli ürünlere, Mermer ve Kireçtaşı metamorfik kökenli ürünlere örnek gösterilebilir. 

 

GRANİT: Yer kabuğundaki erimiş magmanın binlerce yıl içerisinde soğuyarak kristalize olması sonucunda oluşan malzemeler olup; bünyelerinde en az %60’dan fazla SİO ve bileşenleri içerirler. İşlenmesi oldukça zor olan yapı elemanlarındandır.

MERMER: Kalkerlerin metamorfizma sonucuyla yeniden kristalleşmesiyle oluşan yapıdır. Bünyelerinde en az %55’ten daha çok olmak üzere CaCO3 – MgCO3 ve bileşenlerini bulundururlar. Daha çok masif görünümündedirler. İşlemesi kolay olan yapı malzemelerindendir.

TRAVERTEN: CaCO3 içeren magmatik suların çökelmesi ile oluşan yapılardır. Bünyelerinde %90’dan fazla CaCO3 içeren süngerimsi görünümdedirler. İşlemesi oldukça kolay yapı malzemelerindendir.